Zkouška z angličtiny pro přístrojovou kvalifikaci

Hlavní stránka | Jiné výcviky | Jazykové kurzy | Letecká angličtina | Zkouška z IR angličtiny

Nechte si přezkoušet angličtinu pro přístrojovou kvalifikaci v CATC. Bez dlouhého čekání na nový termín - zkoušíme každý měsíc!

Předpoklady

Požadavky

Znalost angličtiny na úrovni "středně pokročilí"

Přehled kurzu

Délka zkoušky

Přibližně 90 minut

Nejbližší termín zkoušky: 31. srpna 2017

Další termíny v roce 2017: 

7., 13. a 21. září

3., 12. a 19. října

2., 9. a 22. listopadu

7. a 14. prosince

 

Od června 2016 probíhá přezkoušení z IR angličtiny (IR English – Language Proficiency Test) nově v Czech Aviation Training Centre, který je pověřen Úřadem pro civilní letectví. Požadovaná úroveň znalosti angličtiny je B2 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Není potřeba předkládat žádný certifikát o absolvování kurzu letecké angličtiny. Zkouška je zaměřena na zvládání běžných i neobvyklých situací, jak pracovních, tak mimopracovních. Uchazeč musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

 

Jak zkouška probíhá?

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Kandidáti, kteří uspějí u písemné části (tj. získají minimálně 75 %), postupují k ústnímu pohovoru. Písemný test trvá 60 minut a  skládá se z několika částí: gramatiky, slovní zásoby a porozumění textu v kontextu letecké angličtiny, dále obsahuje letecké zkratky a frazeologii. Písemný test je pouze v anglickém jazyce. Ústní část trvá přibližně půl hodiny. V úvodu proběhne běžný rozhovor na obecná témata, následuje poslech ATIS (autentický poslech, rozbor, diskuse). Závěr pohovoru je věnován standardním a nestandardním situacím, otázkám týkajícím se výkonu povolání, porozumění, případně překladu daného textu.

Zkouška IR angličtiny a zkouška ICAO jsou dvě rozdílné záležitosti, tj. ICAO zkouška není součástí zkoušky z IR angličtiny. Informace o ICAO zkoušce najdete tady, vše potřebné k přípravnému kurzu na ICAO zkoušku zase tady

Co když se to nepovede?

Pokud kandidát neuspěje u ústní části, opakuje pouze tu. Opravný termín je možný nejdříve za 30 dní od posledního termínu konání zkoušky, počet pokusů není omezen. Mezi písemnou a ústní částí je přibližně hodinová pauza, během níž examinátoři opraví písemné testy. Před zahájením písemné i ústní části bude ověřena totožnost uchazečů, proto prosím mějte u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas.

Na zkoušku vás připravíme v kurzu, který je přímo zaměřený na IFR angličtinu - přečtěte si více o přípravném kurzu

Kdo provádí přezkoušení? 

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři (jazykový specialista a pilot-examinátor), schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.

Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který hodnotí oba examinátoři.

Kolik to stojí? 

Cena jednoho přezkoušení je 2 tis. Kč včetně DPH, cena opakovací zkoušky je 1 tis. Kč včetně DPH. 

A termíny...?

Ke zkoušce se můžete přihlásit každý měsíc. Nejbližší volné termíny jsou uvedeny v horní části této stránky.

Kdy a kde se můžu přihlásit? 

Na zkoušku je třeba se přihlásit minimálně 14 dní předem, buď mailem na info@catc.cz, nebo prostřednictvím formuláře ve spodní části této stránky. Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v plánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Kontaktujte nás

Zajímá Vás tento kurz?

Kontaktujte nás, prosím, a náš tým Vám navrhne řešení.


antispam
Zadejte text z obrázku
Zeptejte se nás!