Odborná příprava posádek letadel (úroveň D1)

Hlavní stránka | Jiné výcviky | Bezpečnostní výcviky (security) | Odborná příprava posádek letadel (úroveň D1)

Kurz je koncipován a veden plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným MDČR.

Předpoklady

Vstupní požadavky

Ověření spolehlivosti (vydává ÚCL po předložení výpisu z Rejstříku trestů)

Přehled kurzu

Délka

Min. 6 vyučovacích hodin

+ přezkoušení

Cílová skupina

Posádky letadel

Doba platnosti vydaného Osvědčení

 • 12 měsíců a zbytek měsíce vydání (tedy např. Osvědčení vydané 10. 4. 2017 je platné do 30. 4. 2018)

Přezkoušení

 • Vedeno instruktorem bezprostředně po skončení školení
 • Forma: písemný test (min. 20 otázek)

Obsah kurzu

 • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
 • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
 • Postupy ohlašování
 • Příslušné právní požadavky
 • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
 • Kontrola vstupu a příslušné postupy
 • Letištní identifikační průkazy používané na letišti
 • Zakázané předměty a jejich určování
 • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
 • Požadavky a techniky spojení zavazadla s cestujícím (tzv. rekonciliace)
 • Požadavky na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel
 • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
 • Opatření k zajištění bezpečnosti za letu
 • Postupy pro přepravu zbraní
 • Postupy pro odzbrojený bezpečnostní doprovod
 • Postupy při reakci na mimořádné události

Kontaktujte nás

Zajímá Vás tento kurz?

Kontaktujte nás, prosím, a náš tým Vám navrhne řešení.


antispam
Zadejte text z obrázku
Zeptejte se nás!