Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (úroveň A2)

Hlavní stránka | Jiné výcviky | Bezpečnostní výcviky (security) | Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (úroveň A2)

Kurz je koncipován a veden plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným MDČR.

Předpoklady

Vstupní požadavky

Žádné

Přehled kurzu

Délka

4 vyučovací hodiny

+ přezkoušení

Cílová skupina

Osoby, jiné než cestující, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů
Osoby, kterým má být vydána ID karta a na jejichž pracovní zařazení se nevztahuje povinnost absolvovat Odbornou bezpečnostní přípravu (dle bodu 5.2 NPBV)

Termín kurzu a zkoušky: 4. září 2017 od 8:30 do 12:30 hod. (4 hodiny včetně přezkoušení), cena 600 Kč vč. DPH.

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti, platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL, nebo výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Bez těchto dokladů nelze nastoupit do kurzu. Kurz probíhá v českém jazyce. 

 

Doba platnosti vydaného Osvědčení

 • 24 měsíců a zbytek měsíce vydání (např. Osvědčení vydané 10. 4. 2017 je platné do 30. 4. 2019)

Přezkoušení

 • Vedeno instruktorem bezprostředně po skončení školení
 • Forma: písemný test (min. 20 otázek)

Obsah kurzu

 • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
 • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
 • Postupy ohlašování
 • Příslušné právní požadavky
 • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
 • Kontrola vstupu a příslušné postupy
 • Letištní identifikační průkazy používané na letišti

Kontaktujte nás

Zajímá Vás tento kurz?

Kontaktujte nás, prosím, a náš tým Vám navrhne řešení.


antispam
Zadejte text z obrázku
Zeptejte se nás!