MPL pro Travel Service

Hlavní stránka | Jak se stát pilotem | Výcvik Multi-Crew Pilot Licence | MPL pro Travel Service

Profil společnosti Travel Service

Travel Service, a.s. je největší česká letecká společnost, která od svého vzniku (1997) výrazně expandovala a dnes působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, kde má své dceřiné společnosti. Travel Service, a.s. provozuje pravidelné linky pod obchodní značkou SmartWings, charterové lety a privátní lety kategorie Business Jet.

Výcvik MPL pro společnost Travel Service

Výběrové řízení vhodných kandidátů pro výcvik MPL pro leteckou společnost Travel Service, a.s. (případně pro některou z jejích dceřiných společností) realizujeme v roce 2015 poprvé.

Uchazečům, kteří uspějí ve výběrovém řízení a v CATC úspěšně absolvují výcvik MPL pro společnost Travel Service, a.s., nabídne Travel Service, a.s. (případně některá z jejích dceřiných společností) pracovní poměr dle mzdového řádu společnosti Travel Service,a.s., platného v době vzniku jejich pracovněprávního vztahu .

Typy letadel, které společnost Travel Service nabízí pro výcvik MPL

Flotila společnosti Travel Service, a.s. a jejích zahraničních dceřiných společností sestává z valné většiny z letadel typu B737. Ze strany společnosti Travel Service, a.s. je z tohoto důvodu aktuální poptávka po pilotech vycvičených právě pro tento typ letadel.

Požadavky na uchazeče MPL pro Travel Service

•    doporučený věk 18 – 35let
•    minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou
•    znalost angličtiny na úrovni B2 (nevyžadujeme certifikát)
•    trestní bezúhonnost
•    podepsané čestné prohlášení o neužívání omamných a psychotropních látek

JAK SE PŘIHLÁSIT NA SCREENING

Zeptejte se nás!